Wednesday, 30 March 2011

barang siapa mengenal dirinya maka mengenal akan tuhannya

kita yang dibekalkan dengan akal adalah satu-satunya makhluk yang jauh berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Jika ini dapat kita fahami, maka Allah telah mengangkat darjat kita sementara kita berUSAHA mengangkatnya.

No comments:

Post a Comment